Mường Thanh phải đàm phán lại Dự án Thanh Hà – Cienco5


Cuối tháng 4, Tập đoàn Mường Thanh đã bỏ ra 1.500 tỷ đồng mua lại 95% cổ phần Cienco 5 Land, nắm quyền sở hữu Thanh Hà – Cienco5.

Mua Dự án Thanh Hà - Cienco5

Mua Dự án Thanh Hà – Cienco5

Đây là dự án hoàn vốn đường trục phía Nam Hà Nội theo hình thức BT. Nhưng khi thương vụ mua bán này được công bố, Cienco 5 với tư cách là nhà đầu tư bất ngờ có văn bản gửi Bộ Giao thông – Vận tải, đề nghị rà soát lại quá trình triển khai dự án đường trục phía Nam Hà Nội và các dự án hoàn vốn, quá trình chuyển nhượng và thay đổi vốn điều lệ tại Cienco 5 Land.

Cienco 5 phản pháo

Trong văn bản gửi Bộ GTVT, Cienco 5 là chủ thể duy nhất có quyền quyết định các vấn đề về dự án BT và các dự án liên quan, bất kỳ giao dịch nào không thông qua Cienco 5 đều vô hiệu. Trước đó, Cienco 5 đã tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường và thông qua nghị quyết ĐHCĐ về giải quyết các vấn đề liên quan.

Với lý do lo ngại thất thoát vốn trong quá trình chuyển nhượng tại Cienco 5 Land, Cienco 5 đã hủy bỏ toàn bộ nội dung ủy quyền mà HĐQT Cienco 5 ủy quyền cho Cienco 5 Land.