Bộ chỉ số bất động sản vẫn chưa rõ ràng


Quy định bộ chỉ số bất động sản có hiệu lực từ 1/1/2016, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hình hài. Trong khi đó, nhiều đơn vị tung ra đủ các chỉ số.

Bộ chỉ số bất động sản vẫn chưa rõ ràng

Bộ chỉ số bất động sản vẫn chưa rõ ràng

Điều đáng nói, chỉ số này phục vụ người bán nhiều hơn người mua. Còn người mua như lạc giữa thông tin.

Theo Dự thảo, các chỉ tiêu được xây dựng gồm: lượng giao dịch BĐS, Giá giao dịch BĐS, lượng nhà ở hoàn thành, lượng nhà ở khởi công, giá giao dịch bình quân nhà ở xây mới. Các chỉ tiêu này cập nhật hàng tháng và tổng hợp cả năm.

Loay hoay

Dự thảo cũng phân định rõ trách nhiệm từng đơn vị. Trong đó, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý, xây dựng, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS tại địa phương.

Trung tâm Thông tin có trách nhiệm phối hợp, chủ trì với Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức hệ thống phần mềm thống nhất để vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS. Theo dự kiến, dự thảo có hiệu lực 1/4/2016. Tuy nhiên, qua 2 tháng, thông tư vẫn chưa được ban hành.